image 1 image 2 image 3 image 1

Obsługa geodezyjna

Kompleksowa obsługa inwestycji to zakres prac geodezyjnych obejmujący wszystkie potrzebne do wybudowania budynku czynności pomiarowe. Tyczenie obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu, geodezyjny nadzór nad dokładnością montażu elementów konstrukcyjnych oraz późniejsze pomiary powykonawcze w celu stworzenia dokumentacji geodezyjnej koniecznej do odbiorów technicznych budynków, budowli i sieci uzbrojenia terenu. Proponujemy zarówno obsługę domów jedno rodzinnych jak i o wiele większych inwestycji.