image 1 image 2 image 3 image 1

Mapy do cemów projektowych

Mapa do celów projektowych, to dokument niezbędny do wykonania projektu budowlanego obiektów wymagających zgłoszenia, bądź uzyskania pozwolenia na budowę. Mapa do celów projektowych zawiera aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych (taki jak np. ogrodzenia trwałe, drogi, drzewa, ukształtowanie terenu i wiele innych) wraz z elementami ewidencji gruntów i budynków, a także nadziemne, naziemne i podziemne sieci uzbrojenia terenu. Wykonuje ją geodeta uprawniony, który na podstawie pomiarów terenowych oraz dokumentacji nanosi aktualny stan zagospodarowania działki oraz terenów bezpośrednio przyległych.