image 1 image 2 image 3 image 1

Rozgraniczenia nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie, oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów w przypadku, gdy dane niezbędne do ich wskazania, są niepełne, wątpliwe lub wadliwe. Rozgraniczeniu podlegają, w miarę potrzeb wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z nieruchomościami przyległymi.