image 1 image 2 image 3 image 1

Wznowienia granic

Ustalone uprzednio znaki graniczne, które zostały przesunięte, uszkodzone lub zniszczone, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Wznowienia znaków granicznych dokonuje na zlecenie zainteresowanego geodeta z uprawnieniami zawodowymi z zakresu „drugiego”.