image 1 image 2 image 3 image 1

Połączenia działek

Jeżeli dwie (lub więcej) sąsiadujące ze sobą działki należą do jednego właściciela i dla każdej z nich prowadzona jest oddzielna księga wieczysta, możliwe jest połączenie ich w jedną nieruchomość, dla której prowadzona będzie wyłącznie jedna księga wieczysta.